Varför WSP?

Engagemang, passion, målinriktat, starka team och problemlösare är ord som brukar dyka upp när våra medarbetare beskriver WSP. Men även att vi värdesätter en vänlig kultur utan vassa armbågar, att vi har högt i tak och mycket hjärta. 

WSP är ett av världens största teknikkonsultbolag och för dig som vill arbeta internationellt finns det goda möjligheter till utbyte, både genom att arbeta en kortare eller längre tid i ett annat land men också genom nätverkande och samarbete från hemmaplan. Hos oss får du tillgång till de tyngsta experterna i världen inom ett flertal teknikområden, se till exempel WSPs talespersoner. WSP finns på kontor i 40 länder.

WSPs arbetsgivarvarumärke har stärkts bland ingenjörer successivt och stadigt de senaste åren. När Randstad publicerar sin årliga undersökning kring Sveriges mest attraktiva arbetsgivare hamnar WSP på första plats inom kategorin konsulttjänster. Totalt bland alla arbetsgivare i Sverige hamnar WSP på plats nio efter bland annat IKEA och Volvo. I Karriärbarometern, en undersökning där studerande civilingenjörer rankar sina framtida drömarbetsgivare, har WSP klättrat flera år i rad och ligger nu på åttonde plats. Detta resultat bekräftas även i Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare, en utdrag av Karriärbarometern som mäter den interna attraktiviteten. Där placerar sig WSP på plats 17. Vi är stolta över att kunna säga att så som vi upplevs internt av våra medarbetare stämmer överens med hur vi uppfattas externt. WSP har utsetts till Karriärföretag 2020 för andra året i rad, en utmärkelse till de 100 attraktivaste arbetsgivarna i Sverige att göra karriär på för studenter och yrkesverksamma.

WSP är utsedd till Karriärföretag 2020.

Utvecklas hos WSP

Hos oss kan du satsa på en expertkarriär inom ditt område eller ägna dig åt uppdragsledning och ta ansvar för allt större och mer komplexa projekt. Några väljer också en chefskarriär eller att utvecklas på marknadssidan. 

En stor del av utvecklingen för dig som konsult sker i de uppdrag du deltar i och de erfarenheter du skaffar dig på vägen. Men vi tror också att en kontinuerlig utveckling och utbildning är en viktig del för framgången för oss som företag och för dig som individ. Som anställd på WSP har du tillgång till en rad nätverk och utbildningar, både i Sverige och utomlands. 
 

Performance Management

WSPs Performance Managementprogram tydliggör de olika arbetsroller och utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget och vilka krav och förväntningar som ställs på de olika yrkesrollerna. Grunden för karriärutvecklingen är de årliga utvecklingssamtal varje medarbetare har med sin närmaste chef.
 

WSP University 

WSP University är vår utbildningsverksamhet för våra medarbetare där vi samlat olika utbildningar och kurser. Kurserna erbjuds som lärarledda externa eller interna kurser, via video, webbinarier eller e-learning.
 

Talent Management

WSP arbetar aktivt för att identifiera och ta hand om framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Våra Talent Management-program handlar till stor del om att ha rätt personer på rätt plats för att kunna möta dagens och framtidens behov av ledare inom företaget.
 
 

Karriärutvecklingsprogram

Leadership Forum

Leadership Forum är ett globalt talangnätverk där medarbetare som visat på hög prestation och med potential att växa till mer seniora roller – och/eller är identifierad som en förebild - kan få delta. Inom Leadership Forum får du både individuell utveckling och tillgång till nordiska och globala nätverk.
 

Nordic Taskforce

WSPs karriärutvecklingsprogram, Nordic Taskforce, är ett program för unga lovande medarbetare mellan 28 och 34 år. Gruppen får varje år ett uppdrag från ledningsgruppen att belysa en viktig fråga ur olika synvinklar. Under två år får medlemmarna i programmet lära sig mer om att leda medarbetare, arbeta i olika kulturer, leda projekt, hålla presentationer, hantera anbud och avtal samt ekonomistyrning. Som ett extra stöd får alla deltagare en mentor under sin tid i Nordic Taskforce.
 

Global Exchange

Med utgångspunkt från olika tekniska teman, genomförs ett utbyte internationellt, där våra främsta experter inom kunskapsområdet får möjlighet att resa och knyta kontakt med kollegor inom WSP i andra länder.
 

Hållbarhetsmentorer 

WSP har ett omvänt mentorsprogram där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill blir mer uppdaterade och samtidigt stötta yngre i branschen. Samarbetet leder till ökad samverkan mellan olika enheter och ett kunskapsutbyte som gynnar hela företaget. 

2018 deltog WSPs expert inom social hållbarhet, Andrea Utas, som hållbarhetsmentor till Arnold Stifors, försäljningsdirektör.

 

Våra förmåner

För oss är det viktigt med engagemang, trivsel och relationer. På WSP får du tillgång till en rad förmåner, nätverk och aktiviteter. Här är några exempel.
 

Nätverk och föreningar

På många av våra kontor, både i Sverige och runtom i världen finns nätverk och föreningar som drivs av medarbetarna själva. Det kan handla om allt från CAD/BIM, hållbarhet, GIS, Geo- och bergteknik och järnvägsfrågor till konstförening, skidresor, klättring, löpning, yoga och ”ung på WSP”. Läs mer om WSPs hållbarhetsnätverk, ett viktigt forum för kunskapsutbyte och kontakter inom bolaget.
 

Motion och friskvård

Du får ett bidrag till kostnader för friskvård med 3 000 kr per år (dock max 75 % av ditt utlägg).
 

Fritidshus

Som medarbetare inom WSP har du möjlighet att hyra ett antal fritidshus till en förmånlig kostnad. 
 

Hälsokontroller

Alla enheter är anslutna till en företagshälsovård och samtliga medarbetare under 40 år erbjuds en hälsokontroll vart femte år och vart tredje om du är 40 år eller mer.
 

Föräldraledighetstillägg

Från ett års anställning har du rätt till en kompletterande föräldraledighetsersättning.
 

Försäkringar

Genom våra försäkringar är du skyddad om något skulle hända på arbetet eller när du är på väg till och från arbetet. Reser du utomlands har vi en tjänstereseförsäkring.