WSP fortsätter att klättra i KarriärBarometern, en årlig attitydmätning bland unga och verksamma ingenjörer. WSP tar plats 7 (8) bland högskoleingenjörer och plats 9 (10) bland civilingenjörer. Det är nu fjärde året i rad som WSP går framåt.


Maria Lindfelt, WSP.

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP

Som junior har jag kunnat komma ut i verkligheten snabbt och testat på många olika saker. Jag har även fått chansen att jobba i internationell miljö på bara ett halvt år. 
Karin Sonesson WSP Sverige