WSP har ännu en gång fått förtroendet att översätta världens mest erkända standard för projektledning till svenska. Det handlar om den nyligen utgivna sjätte utgåvan av PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) som ges ut av Project Management Institute (PMI). 

Omslag PMBOK 6th edition