Med hjälp av WSPs bebyggelseantikvarier och landskapsarkitekter ska upplevelsen, förståelsen och berättelserna om Göteborgs landerier bli starkare. 

Workshop

WSP arrangerade en workshop för att samla in idéer och förankra arbetet med handlingsprogrammet. På workshopen var såväl tjänstepersoner från stadens förvaltningar som fastighetsägare, brukare, företag och experter representerade.