WSPs första diplomerade strateger inom social hållbarhet

Helena Klintström, Andrea Utas och Hanna Ljungqvist har genomgått en diplomeringskurs inom strategiskt arbete för social hållbarhet. Det innebär att WSP nu kan erbjuda konkreta verktyg för att mäta och förankra social hållbarhet i projekt eller verksamhetsplaner.