Hur kan vi utforma våra samhällen för att motverka ohälsa så som otrygghet, ensamhet och social isolering hos våra äldre? Det ska WSP utforska på uppdrag av Nordens välfärdscenter genom en unik kartläggning av strategier, handlingsplaner och initiativ i de nordiska länderna.

Äldre man sitter ensam på en bänk på ett torg.