Nordic Salmon planerar att etablera en storskalig landbaserad fiskodling i Bjuvs kommun och WSP Sverige och WSP Norge har fått förtroendet att vara strategiska rådgivare. 

"