Så rankas din kommun. Varför har vissa kommuner klarat den pågående krisen bättre än andra? Vad är det som gör en kommun mer eller mindre framgångsrik? 

Fredrik Bergström på perrong vid tunnelbanespår.

Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef för WSP Advisory.

Vy över Sundbyberg.

Sundbyberg är Sveriges mest robusta kommun enligt WSP. En stark befolkningstillväxt är en av anledningarna, men också andelen kunskapsintensivt näringsliv och god inkomstutveckling. Foto: Nils-Åke Siversson.