Bygg- och anläggningssektorn står för cirka tio procent av Sveriges klimatpåverkan och är därför en viktig del om vi ska kunna klara det nationella målet att senast 2045 ha noll nettoutsläpp inom Sveriges gränser.

Man följer upp anläggningsprojekt på digital platta.