WSP-koncernen har haft ett stabilt första kvartal och en utveckling i linje med ledningens förväntan. Trots stora förändringar i omvärlden ökar WSP sin nettoomsättning med 4,4 procent och visar en organisk tillväxt på 1,1 procent. Nettoresultatet efter skatt påverkades dock negativt på grund av finansiella poster som inte är kassaflödespåverkande.