En majoritet av svenskarna räknar med att klimatförändringarna kommer leda till kraftigt höjda kostnader för vatten, men knappt hälften är beredda att betala mer för att få fortsatt friskt dricksvatten i kranen. Det visar en färsk undersökning från WSP.

Vatten hälls upp i ett vattenglas.

Kunskapen om vad vatten kostar och var det kommer ifrån är låg enligt WSPs undersökning. Bara varannan svensk känner till var det egna dricksvattnet tas.