Olyckor, miljöskador, materiella eller ekonomiska förluster? Eller för den delen en pandemi? WSPs riskkonsulter jobbar dagligen med dessa frågor åt kunder i samhällsbyggarsektorn. Här bjuder de på sina bästa tips och ett gratis presentationsstöd. 

WSPs medarbetare leder workshop.