Järnvägen i Europa har hamnat i fokus både i och med EUs återhämtningsfond och unionens satsningar på gröna näringar. Dessutom kommer vi se en våg av avregleringar när ny EU-lagstiftning slår igenom. WSP matchar utvecklingen genom ett flertal tunga rekryteringar, bland annat Björn Westerberg, tidigare vd på Tågoperatörerna.

Björn Westerberg, WSP.

Björn Westerberg, tidigare vd på Tågoperatörerna, är en av flera tungviktare som nyligen rekryterats till WSP.