Slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och deras tekniska livslängd är snart passerad. För att sjöfarten ska kunna fortsätta att fungera och även utvecklas har WSP fått i uppdrag att utreda och projektera nya slussar i kanalen. 

Skepp passerar genom sluss i Trollhätte kanal.

Foto: Ruth Nocke.