AMF Fastigheter vill uppmuntra sina hyresgäster till en mer aktiv möteskultur. Därför har WSP fått i uppdrag att ta fram så kallade Walk and Talk-kartor för AMF Fastigheters kontorsbestånd, nu senast till fastigheterna i Stockholms innerstad och Sundbyberg.

Promenadslingor som ska inspirera till promenadmöten i närområdet.