WSP projekterar Stockholms första snabbcykelväg

WSP har tagit fram samrådsunderlag för en snabbcykelväg längs med E4 mellan Norrtull och Kista. Den nya cykelvägen ska klara av större flöden och möjliggöra att cykla i högre hastighet än vanligt.

 

Snabbcykelvägen ska möjliggöra en hastighet på 40 km/h och en snitthastighet på 25 km/h. Sträckningen har gjorts så rak som möjligt, med mindre nivåskillnader och med gång- och cykeltrafikanter åtskilda så långt det varit möjligt. Stor hänsyn har även tagits till de känsliga natur- och kulturmiljöområden som cykelvägen går igenom.

– Vi har jobbat i ett komplicerat multidisciplinärt uppdrag och jag väldigt stolt över det vi åstadkommit. WSPare från hela landet har varit med och satt standarden för utformningen av kommande snabbcykelvägar, säger Henrik Johansson, uppdragsansvarig på WSP.