WSP förvärvar Faveo, en stark aktör inom projektledning med 160 medarbetare i Sverige och 230 i Norge. Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs strategi att bli ledande på projektledning och rådgivning inom samhällsbyggande i Norden.
– Vi är mycket nöjda att få välkomna Faveo till WSP.  Det ligger helt i linje med vårt tillväxtmål. Med förvärvet blir vi nu ledande i Norden inom projektledning för samhällsbyggnadssektorn. Verksamheterna kompletterar varandra väl. Faveo med stark kompetens av projektledning inom anläggning och energi, och WSP med en ledande roll inom hus och anläggning, säger Magnus Meyer, VD WSP Norden.

Faveo har ca  400 medarbetare varav 160 i Sverige och drygt 230  i Norge. I Norge blir Faveo plattformen för ytterligare tillväxt  och en strategi  för detta kommer att tas fram inom kort. Förvärvet ligger väl i tiden då WSP nyligen avyttrade sina aktier i Multiconsult A/S, som börsintroducerades  i slutet av maj. Förvärvet av Faveo blir startpunkten för WSPs nya tillväxtstrategi för Norden och man letar nu efter förvärvskandidater i alla de nordiska länderna.

– På WSP har vi ett nordiskt fokus och med Faveo får vi nu en plattform på den norska marknaden för en strategisk och omfattande tillväxt med målet att bli den ledande aktören inom samhällsbyggnad i Norden, säger Magnus Meyer.

Kompetensutveckling av medarbetare är också en stark gemensam faktor. Både WSP och Faveo har högkvalitativ fortutbildning för projektledare som man nu kommer att synkronisera och utveckla. Målet är att ha projektledare i världsklass.

– På Faveo har vi kontinuerligt utvecklat verksamheten och arbetat mot höga mål. Genom att bli en del av WSP får vi internationell och organisatorisk styrka. För våra medarbetare innebär det nya möjligheter för vidareutveckling, säger Knut Jonny Johansen VD för Faveo AS.

Faveos svenska verksamhet kommer att integreras i WSP Sverige under hösten 2015 och kommer att ledas av Mickey Johansson, affärsområdeschef WSP Management. För verksamheten i Norge blir Knut Jonny Johansen VD och Magnus Meyer blir styrelseordförande.