WSP förvärvar samtliga aktier i Vicicom AB och tar därmed steget in i marknaden för kommunikationsnät. Vicicom grundades 2006 och är ett konsultbolag som utvecklar nästa generations bredband- och telekommunikationsnät för kommuner och operatörer.
Vicicom har med en helhetssyn på både affären och tekniken lyckats hjälpa sina kunder med kompletta telekomlösningar i form av strategier, upphandlingar och projektledning. Företaget består idag av 32 personer. I köpet ingår också Vicicom International med två anställda.

Vicicoms VD Torbjörn Sandberg ser flera styrkefördelar med att vara en del av WSPs nationella och internationella verksamhet.

- Genom att bli en del av WSP kommer vi nu få de organisatoriska och finansiella muskler som vi tidigare saknat för att genomföra våra högt uppsatta visioner. Vicicom har genom åren jobbat med kunder över hela landet. Men det har varit svårt att erbjuda våra kunder långsiktiga uppdrag då vi primärt verkat ifrån Stockholm. Med WSP kommer vi att ha kontor över hela landet och kan därför skapa en rikstäckande försäljning. På samma sätt kommer vi nu få en helt annan hävstång på våra internationella satsningar där vi ser att Vicicom har kunskaper som efterfrågas, men som kräver lokal närvaro, säger Torbjörn Sandberg, VD på Vicicom.

Magnus Meyer, VD, WSP Sverige, välkomnar Vicicoms kompletterande erfarenhet och kunskaper inom en bransch som växer. Regeringens mål är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

- För WSP innebär detta en satsning på ett nytt segment på marknaden. Kommunikationsnät blir ett bra komplement till våra nuvarande tjänster och vi kommer att kunna utnyttja vår befintliga kundbas. Vi ser detta som en av flera distributionstjänster som framförallt berör den kommunala sektorn, säger Magnus Meyer VD för WSP Sverige AB.  Vi ser fram emot att arbeta samman med Vicicoms ledning som visat på ett starkt entreprenörskap.