WSP förvärvar PRD konsult och stärker inom energi

WSP förvärvar PRD konsult, ett snabbväxande teknikkonsultföretag inom energibranschen. Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs tillväxtstrategi att bli ledande inom samhällsbyggande i Norden.
PRD konsult AB är ett teknikföretag inom energibranschen som levererar konsulttjänster inom flera teknikområden, såsom energieffektivisering, konstruktion, beräkning samt provning och driftsättning av energianläggningar. Sedan starten 2006 har man varit verksam inom kärnkraftsindustrin och har under årens lopp arbetat med alla listade funktionsgrupper inom kärntekniska anläggningar.

- Förvärvet ligger väl i linje med WSPs vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna PRD konsult till oss. Energibranschen har många spännande utmaningar framför sig och ett tydligt utvecklat affärsområde för PRD konsult är att hantera den svenska kärnkraftsindustrins avveckling, säger WSPs VD Magnus Meyer. Ett område fokuserat ur ett hållbarhetsperspektiv där vi vill vara en aktiv deltagare i att göra det arbetet så effektivt och professionellt som möjligt, fortsätter Magnus Meyer.

För WSP innebär förvärvet ytterligare ett steg in på den intressanta energimarknaden. Inom två år kommer sannolikt fyra av de nio återstående kärnkraftsreaktorerna att tas ur bruk vilket medför ett intensivt arbete. WSP är väl positionerade genom sitt ramavtal med Vattenfall där vi idag är ”Preferred supplier”.

- På PRD konsult har vi höga kvalitetsmål och jobbar ständigt med att utveckla verksamheten. Genom att bli en del av WSP får vi internationell och organisatorisk styrka. För våra medarbetare innebär det nya möjligheter för vidareutveckling, säger VD Oskar Hovlund.

PRD konsults verksamhet är idag främst koncentrerad till huvudkontoret i Oskarshamn med lokalkontor i Östhammar och Varberg. Företaget har drygt 20 medarbetare. Baserat bland annat på en stark tillväxt de senaste åren har PRD konsult tre år i rad erhållit utmärkelsen ”Gasellföretag” av Dagens Industri. Verksamheten kommer att integreras i WSP Sverige under våren och bli en del av affärsområdet WSP Process.