Excellent samarbete gav excellent hållbarhetscertifiering

Arlandas nya långtidsparkering P1 har fått den högsta hållbarhetscertifieringsnivån CEEQUAL Excellent. Målet var ursprungligen satt till nivån under, Very Good. Extra insatser och tätt samarbete mellan WSP, Arlandastad Holding, Swedavia, SET AB samt Sigtuna kommun gav ett ännu bättre resultat än förväntat.

 

Parkeringen invigdes i oktober och kan nu erbjuda plats för 1560 bilar. Att den skulle certifieras var bestämt redan innan projektstart.

– Certifieringen bidrog till att många olika insatser gjordes för att reducera och undvika påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv under hela livscykeln; från tillverkning av material, konstruktion- och driftsfas samt framtida rivning, berättar Katarina Wärmark, WSP, som har varit CEEQUAL-assessor i projektet och stöttat beställaren Arlandastad Holding med att se till att hållbarhetsaspekter varit integrerade i projektledningen.

Swedavia, som ansvarar för driften av parkeringen, har sedan länge ett strukturerat miljöarbete enligt ISO 14001. Detta kunde man dra stor nytta av i projektet.

– Certifieringsarbetet var tidskrävande, trots att vi kunde använda mycket från vårt eget hållbarhetsarbete. Men resultatet visar att det var värt allt arbete, säger Annika Edlund, miljörådgivare på Swedavia.

Nyckelfaktorn i projektet var ett väl fungerande samarbete mellan de olika aktörerna, vilket bidrog till att alla hade ett större perspektiv i åtanke än bara det enskilda projektet under planering och produktion. Det resulterade bland annat i att alla schaktmassor kunde återanvändas, asfalt som var mer miljöanpassad, FSC-certifierat trä och en hybrid-grävmaskin som användes under produktionen. För att minimera påfrestningar på lokala vattenresurser konstruerade man en fördröjningsdamm. Slutligen har projektet även upprättat en plan för demontering. Dessutom drivs alla bussar och transporter till och från terminal sedan tidigare med fossilfria drivmedel.

– För att lyckas med CEEQUAL måste alla i projektet förstå hur systemet fungerar, och tack vare gott samarbete gjorde alla det, säger Jakob Ahlqvist, projektledare Arlandastad Holding.