WSP har rekryterat Emelie Arnoldsson som Creative Director. Emelie kommer närmast från rollen som affärsområdeschef landskapsarkitektur och en del av ledningsgruppen på Tema. Emelie har förutom sitt chefskap också arbetat som uppdragsansvarig i projekt och har god erfarenhet av planering, gestaltning och projektering av den yttre miljön med specialisering på det offentliga rummet.

Under våren och i Almedalen har WSP lanserat konceptet ABC-staden tillsammans med partners. Nu tar vi nästa steg i arbetet med att förverkliga framtidens stad och stärker vår kompetens ytterligare. Den 1 oktober börjar Emelie Arnoldsson som Creative Director på WSP Samhällsbyggnad med uppgift att förstärka WSPs profil och varumärke nationellt inom landskapsarkitektur. 

- En välrenommerad landskapsverksamhet tillsammans med WSPs globala teknikkunnande är två väldigt viktiga komponenter i att förverkliga ABC-staden och möta stadsbyggnadsbehoven i hela Sverige. Emelie har gjort ett starkt intryck på mig, och jag övertygad om att hon blir ett värdefullt tillskott till WSP, säger Patrik Guné, affärsområdeschef på WSP.

Emelie Arnoldsson kommer närmast från Tema som affärsområdeschef landskapsarkitektur. Förutom att bidra till WSPs positionering inom landskapsarkitektur så kommer hon att ha en viktig roll när det gäller att utveckla WSP Samhällsbyggnads tjänster inom stadsutveckling.

- Det som lockade mig med WSP var möjligheten att förstärka verksamheten inom Landskap nationellt och möjligheten att arbeta i en spännande och målinriktad organisation. WSPs globala kompetensnätverk ser jag som en fantastisk möjlighet att utveckla hållbara städer och stadsmiljöer där människor vill bo och leva, säger Emelie.

På WSP Sverige finns idag närmare 80 landskapsarkitekter på 15 orter.