Hur kan Sverige bygga infrastruktur utan utsläpp av växthusgaser?

Naturvårdsverket har tagit initiativ till tävlingen Transformativ infrastruktur – innovation för nollutsläpp. WSP deltar tillsammans med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut med målet att att komma fram till innovativa lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser.

Bakgrunden är det nya klimatramverket som innebär att Sverige ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Ska det målet uppnås krävs en ökad innovationstakt och att vi arbetar tillsammans.

WSP har en representant i vardera av de två tävlande lagen som nu har satt igång sitt arbete. Stefan Uppenberg och Daniel Ekström ska tillsammans med sina lagkamrater från andra branscher lösa uppgiften att konstruera en klimatneutral Öresundsbro. Hur skulle det gå till att bygga en liknande bro idag? Vilka metoder och smarta lösningar kan tävlingsdeltagarna komma fram till?

Tävlingen kommer att pågå till våren 2018. Vid första träffen i oktober fick deltagarna lyssna till inspirerande föredrag och göra studiebesök på Öresundsbron.

-WSP har en stor roll att spela i den här viktiga utvecklingen, säger Stefan Uppenberg. Vi har mycket kunskap och erfarenhet att bidra med och det är roligt att klimatarbetet nu kommit igång på allvar i anläggningsbranschen.

Daniel Ekström var nyligen i Vancover och föreläste om det arbete som görs inom WSP i Sverige för att förbättra klimatarbetet i anläggningsbranschen. Stefan Uppenberg och hans kollegor har under många år deltagit i forskningsprojekt tillsammans med Trafikverket och bland annat infört certifieringsmetoden CEEQUAL för att mäta miljöpåverkan i infrastrukturprojekt.

Tanken med tävlingsformatet i Naturvårdsverket satsning är att på allvar få igång samarbete, mellan företag, myndigheter och akademi.

Tävlingsdeltagarna kommer att ha flera internat under perioden fram till våren 2018 när resultaten ska redovisas.

-Vi är särskilt stolta och glada över att WSP kommer att vara värd för det sista internatet i april, säger Stefan och Daniel.