Maria Brogren blir ny hållbarhetschef på WSP

Maria Brogren rekryteras som ansvarig för hållbarhetsfrågor på WSP Sverige. Hon kommer också att vara knuten till WSP Environmental som seniorkonsult. Maria har idag ett uppdrag som utredningssekreterare i den statliga utredningen Moderna byggregler och tillträder sin tjänst som hållbarhetschef på WSP i januari 2018.

Maria Brogren har tidigare varit energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, arbetat på Näringsdepartementet och Energimyndigheten samt varit projektledare med ansvar för energifrågor och EU-forskning på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Maria har en teknologie doktorsexamen i teknisk fysik vid Uppsala universitet.

- Mitt uppdrag kommer att vara att utveckla, leda, driva och stödja hållbarhetsarbetet inom WSP. Mycket av arbetet kommer att vara utåtriktat. Min personliga drivkraft för att ta det här jobbet är att få använda min kompetens och erfarenhet inom bland annat energi, miljö och samhällsbyggande för att påverka samhället i mer hållbar riktning. Det kan till exempel handla om att vända miljöutmaningar till affärsmöjligheter. Jag ser fram emot att få arbeta i en organisation som har en stor bredd i sin verksamhet och så många väldigt kompetenta och engagerade människor inom hållbart samhällsbyggande. En av mina uppgifter kommer att vara att hjälpa till att kanalisera det engagemanget till ännu större affärsnytta för WSP och för större samhällsnytta, säger Maria Brogren.

Maria Brogrens ansvarsområde kommer att vara hållbarhet som helhet, både det ekonomiska, det ekologiska och det sociala perspektivet.

- Det här är en strategiskt viktig rekrytering som jag är mycket glad över att kunna presentera. Maria kommer att leda arbetet med att fortsätta positionera WSP som det självklara förstahandsvalet när det gäller rådgivning inom hållbart samhällsbyggande. En del i detta kommer att vara att säkerställa att hållbarhet finns med som en viktig komponent i våra anbud och uppdrag. En annan del är att identifiera nya spännande områden som kommer att vara viktiga framöver och där vi behöver vidareutveckla kompetensen, säger Magnus Meyer VD för WSP Norden.