Ny DNA-metod ersätter tidskrävande artinventeringar

I all typ av samhällsplanering utförs naturinventeringar för att exempelvis utreda vilka djurarter som finns på platsen. Inventeringarna är tidskrävande och resultaten ofta osäkra. Men genom en ny DNA-metod kan WSP få snabba och säkra besked, något som nu används bland annat i arbetet med Ostlänken.

Under hösten 2016 har WSP gjort naturvärdesinventeringar av korridoren för höghastighetsjärnvägen och har under våren och sommaren kompletterat med artinventeringar. Christina Borg på WSP är ansvarig för arbetet.

– För groddjursinventeringen har vi valt att använda oss av miljö-DNA, även kallat environmental DNA (eDNA) för att inventera vilka arter som finns. Metoden går ut på att man genom miljöprovtagning och DNA-analys får snabba och säkra besked om vilka arter som förekommer i området. Alla djur lämnar nämligen DNA i omgivningar de befinner sig i genom exempelvis hudavlagringar och spillning. Detta DNA kan identifieras i laboratorier genom insamling av enkla vatten- och jordprov.

Meit Öberg, doktor i populationsekologi på WSP-kontoret i Uppsala har utvärderat metoden i andra projekt med goda resultat varför WSP har valt att utnyttja den i Ostlänken. En vetenskaplig studie har visat att sannolikheten att upptäcka förekomst av arter i vatten är hela 98 procent, avsevärt högre jämfört med traditionella metoder som bara har runt 58 procent.

– Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder en ny metod för artinventering som ökar säkerheten i resultaten och samtidigt innebär lägre kostnader, säger Meit. Ett vattenprov kan tas närsomhelst på dygnet och man är inte beroende av att arten man inventerar är på plats exakt samma tid som inventering utförs då DNA finns kvar i vattnet i cirka två veckor.

Läs också artikel i Ny Teknik om metoden och WSPs arbete.