Ny DNA-metod ersätter tidskrävande artinventeringar

I all typ av samhällsplanering utförs naturinventeringar för att exempelvis utreda vilka djurarter som finns på platsen. Inventeringarna är tidskrävande och resultaten ofta osäkra. Men genom en ny DNA-metod kan WSP få snabba och säkra besked, något som nu används bland annat i arbetet med Ostlänken.