Ölands avsaltningsverk för dricksvatten klart

Nu är avsaltningsverket i Sandvik klart och kommer att bli ett viktigt bidrag till dricksvatten på Öland. De extremt låga grundvattennivåerna förra året krävde snabba beslut av Borgholms kommun för att hitta lösningar på vattenbristen. WSP anlitades då som generalkonsult för att bygga avsaltningsverket och nu är anläggningen redo för drift.
Avsaltningsverket kommer att producera cirka 3 000 kubikmeter vatten per dygn, vilket motsvarar 30 procent av norra Ölands vattenförbrukning under högsäsong.

Projektet har färdigställts på rekordfart. När den akuta vattenbristen var ett faktum våren 2016 utredde Borgholm Energi alternativa lösningar för att säkra tillgången på dricksvatten kommande år. Avsaltning av bräckt Östersjövatten föreslogs till kommunfullmäktige i Borgholms kommun som den 13 juni 2016 tog beslutet att ge Borgholm Energi i uppdrag att anlägga ett avsaltningsverk. I augusti 2016 togs första spadtaget. WSP har drivit projektet från start till mål tillsammans med Borgholm Energi.

- Vi är stolta över det förtroende Borgholm Energi har visat WSP och att ha fått vara en del av detta spännande och viktiga projekt för att säkra vattenförsörjningen. Trots tidspressen har projektet drivits i en fantastisk samförståndsanda. Politiker och tjänstemän har visat stort mod och beslutsamhet och entreprenörerna har haft fullt fokus på att kunna lösa allt, säger Patrik Helin, WSP Management i Kalmar.

Den teknik som används i Sandvik för att avsalta Östersjöns bräckta vatten är redan beprövad i större skala. Bland annat i Mellanöstern och i Spanien där havsvatten är en viktig del av vattenproduktionen. Även Gotland har avsaltningsverk.

- Vi har tillsammans säkrat kommunens vattenförsörjning inför kommande somrar vilket är enormt glädjande. Avsaltningsverket tillsammans med att vi även förbättrat vattenledningsnätet skapar förutsättningar för ökad trygghet i vår vattenförsörjning. Vi kommer även att kunna ansluta fler VA-kunder, vilket vi inte haft möjlighet att göra tidigare, säger Anders Lindholm, VD Borgholm Energi.

Den 22 juni invigs avsaltningsverket i Sandvik av H.M. Konung Carl XVI Gustaf då även allmänheten bjuds in till öppet hus.