Ölands avsaltningsverk för dricksvatten klart

Nu är avsaltningsverket i Sandvik klart och kommer att bli ett viktigt bidrag till dricksvatten på Öland. De extremt låga grundvattennivåerna förra året krävde snabba beslut av Borgholms kommun för att hitta lösningar på vattenbristen. WSP anlitades då som generalkonsult för att bygga avsaltningsverket och nu är anläggningen redo för drift.