Nya rapport rankar robusta och sårbara kommuner

För tredje året i rad publicerar WSP rapporten ”Regionernas kamp” som rankar robusta och sårbara kommuner och regioner inom de områden som är viktigast för ekonomisk tillväxt. Rapporten noterar också tre utmaningar för Sverige: Insiders vs outsiders, protektionism och infrastrukturskulden.

Basen för resonemangen i rapporten "Regionernas kamp" är teorierna kring den nya ekonomiska geografin (NEG). Nationalstaterna har, i takt med tekniska framsteg inom kommunikation och transporter, ersatts av regioner och lokala ekonomier som de primära arenorna i den globala kampen om resurser. I rapporten presenteras därför regionalekonomiska fakta på olika nivåer. Hur står sig svenska regioner jämfört med regioner i Europa? Hur står sig svenska kommuner i förhållande till varandra? Vilka har bra förutsättningar, vilka har sämre förutsättningar?

- Den svenska utvecklingen är alltså i första hand beroende av robusta och väl fungerande kommuner och regioner. Under lång tid har svensk ekonomi haft en god långsiktig tillväxt, men den har också skett med tydligt urbana förtecken. Nu ser vi tecken på centralorternas revansch – samtidigt som en rad utmaningar består, säger Mattias Frithiof, avdelningschef WSP och en av författarna till rapporten.

Följande tre utmaningar för den svenska ekonomin lyfts fram i rapporten; Insiders och outsiders på arbetsmarknaden, risk för protektionism och isolation samt en betydande infrastrukturskuld.

Rapporten Regionernas kamp