Vad kan USA och Sverige lära av varandra när det gäller höghastighetsjärnväg? WSPs Sofia Nyholm är hållbarhetskonsult och en av länkarna i ett nytt samverkansprojekt där hållbarhet står i fokus.
general-profile