Vad kan USA och Sverige lära av varandra när det gäller höghastighetsjärnväg? WSPs Sofia Nyholm är hållbarhetskonsult och en av länkarna i ett nytt samverkansprojekt där hållbarhet står i fokus.

I slutet av januari flyttade WSPs medarbetare Sofia Nyholm till San Francisco för att delta i projektet California High Speed Rail, en höghastighetsjärnväg som kommer att gå mellan San Francisco till Los Angeles.

–  Jag kände mig redo för en ny utmaning och såg WSPs globala organisation som en möjlighet att få internationell erfarenhet. California High Speed Rail är ett spännande projekt som kräver stora resurser och de efterfrågade min typ av kompetens inom hållbarhet och infrastruktur, berättar Sofia Nyholm. På plats i Kalifornien fick jag arbeta i ett projekt med liknande utmaningar och frågeställningar som Ostlänken. De båda projekten har värdefulla erfarenheter inom hållbar infrastruktur att dela med varandra. WSP har stora roller i båda projekten och kan därför fungera som en brygga för utbyte av kunskap och plattform för att samverka kring planering och byggnation av ländernas första höghastighetsjärnväg.

 

California High Speed Rail är en 800 amerikanska miles höghastighetsjärnväg som byggs mellan San Francisco och Los Angeles. Järnvägen kommer att ansluta nyckelstäder och syftar till att bidra till en ekonomisk och regional utveckling, renare miljö, skapa arbetstillfällen och gynna jordbruks- och skyddade områden. Projektet väntas stå klart 2029 och resan med höghastighetstågen kommer ta cirka  tre timmar mellan San Francisco och Los Angeles.

Ostlänken har förväntad byggstart i år och planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en lite kortare sträcka på cirka 15 mil som ska vara klar 2028, men det finns tankar om att knyta ihop sträckan i ett större höghastighetsnät till Göteborg och Malmö.