I Universums undersökning där medarbetarna själva får betygsätta sin arbetsgivare hamnar WSP på plats nummer 12 i år. En klar förbättring mot förra årets 17:e plats som också innebär att vi därmed är bäst i branschen. De svarande bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. 

– Vi är glada att vi får en så hög placering i den mätning som visar hur våra egna medarbetare uppfattar oss som arbetsgivare. Det ger oss en trygg och bra grund när vi nu växer kraftigt och har ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör.

Universum, som står bakom undersökningen, konstaterar att gemensamt för de högst rankade arbetsgivarna, oberoende av bransch eller storlek, är att de särskiljer sig genom att deras medarbetare i större utsträckning än genomsnittet uppfattar dem som framgångsrika i sin bransch, att de är erbjuder mycket eget ansvar och att arbetsgivaren visar stor respekt gentemot sina medarbetare.

Sveriges bästa arbetsgivare:

 1. Grant Thornton
 2. Preem
 3. Midroc
 4. Sabis
 5. Ikea
 6. LRF Konsult
 7. Tobii
 8. Knightec
 9. Bravida
 10. NCC
 11. Sigma
 12. WSP
 13. Väderstad AB
 14. Essity
 15. H&M