I Universums undersökning där medarbetarna själva får betygsätta sin arbetsgivare hamnar WSP på plats nummer 12 i år. En klar förbättring mot förra årets 17:e plats som också innebär att vi därmed är bäst i branschen. De svarande bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet.