WSP expert i norsk haveriutredning

December 2016 skedde en svår halkolycka på E6 vid Mo i Rana i Norge där två människor omkom. I dagarna publiceras haverikommissionens rapport, där expertis från WSP Sverige har medverkat. Rapportens slutsatser har i många avseenden hög relevans även för vägunderhåll på svenska vägnätet.

 

Flera olyckor har inträffat på exakt samma plats. Undersökningen av den senaste dödsolyckan på E6 vid Bjørnbærvika visar att efter underhållsasfaltering 2015 uppmättes avvikelser hos vägbanans tvärfall. Tvärfall och kurvradie är viktiga parametrar för färdsäkerheten, men kan vara svåra för trafikanterna att se och bedöma även under goda vägfriktionsförhållanden. Statens havarikommisjon for transport SHT, anser att denna aspekt inte är beaktad rimligt väl i arbetsplaner och kontroll av asfaltarbeten. WSP har medverkat i utredningen med bland annat vägytemätning utförd med laserbil samt analys av vägsäkerhetsrisker.

– Rapportens slutsatser har lika hög relevans för vägunderhåll på svenska vägnätet. De vägsäkerhetsrisker vi fann i olyckskurvan på E6 är identiska med risker som WSP konstaterat även i Sverige. Data från svenska dödsolyckor visar att ett typiskt mönster är att förare tappar kontroll över sitt motorfordon i en feldoserad kurva på landsväg i landsbygdsmiljö med 50 till 80 km/tim hastighetsgräns, säger Johan Granlund vägteknikexpert på WSP.

Statens havarikommisjon for transport SHT, ger två säkerhetsrekommendationer till Statens vegvesen. Den ena handlar om att vägunderhåll ska rätta till feldoserade kurvor, medan den andra handlar om bättre vinterväghållning.

– I Sverige har Nollvisionen stannat upp. Ifjol dog fler i vägtrafiken än år 2010. Med vägunderhåll som följer norska SHTs säkerhetsrekommendation kan även Sverige få fart på Nollvisionsarbetet igen. Detta förutsätter att asfaltunderhållet moderniseras till att följa sunda projekteringshandlingar som exempelvis bygger om farligt nypande tvära kurvor och riktar upp feldoserade lutningar, säger Johan Granlund.

Rapporten finns här: https://www.aibn.no/Veitrafikk/Avgitte-rapporter/2017-05