WSP går med i Håll Nollan

Det nya branschinitiativet Håll nollan har ett tydligt mål. Ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna i Sverige. Företag och organisationer från olika delar av byggsektorn har bildat Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Som första teknikkonsultföretag ansluter sig WSP. 

Över 6000 personer skadades i byggbranschen i Sverige under 2015. För att komma till rätta med den dystra statistiken har Sveriges största företag inom byggsektorn bildat Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

– Samverkansfilosofin är central för att vi ska lyckas med visionen om noll skador. Det betyder bland annat att alla parter som är involverade i ett byggprojekt samverkar kring arbetsmiljö och säkerhet. Tillsammans ska vi skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet, Ulrika Dolietis, vd för Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

Målsättningen för satsningen är bland annat att skapa gemensamma arbetssätt och standarder samt att få med arbetsmiljö och säkerhet som en parameter i anbudsprocessen. Samtliga parter som är involverade i ett byggprojekts faser är viktiga att få in som medlemmar i Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Som första teknikkonsultföretag ansluter sig WSP till nätverket.

– Varje år sker fortfarande tusentals arbetsplatsolyckor. Det är inte acceptabelt. För WSP är en säker och trygg arbetsmiljö av största betydelse. Det gäller för alla parter i ett byggprojekt. Håll nollan är ett angeläget initiativ med en målsättning som vi aktivt kommer att medverka till att nå, säger Magnus Meyer, vd WSP Sverige.