Nu är det dags att ta nästa steg för att uppnå den fulla potentialen av den nya mobiliteten. I WSPs whitepaper ”New Mobility Now” ges en global överblick om möjligheter och utmaningar med ny mobilitet. Det är en praktisk handlingsplan som bygger på omfattande intervjuer med flera internationella branschexperter. 

 

I ”New Mobility Now” specificeras fem områden som i varierande grad förändras runt om i världen. Fyra av dessa avser tekniska innovationer som i vissa fall redan används. Det femte området avser vikten av nya affärsmodeller, intäktsgenerering och styrmedel som möjliggör att nya produkter och tjänster får ett genomslag. Detta kommer att spela en nyckelroll för att påverka och cementera förändringar inom de övriga fyra områdena.

– För varje område har vi identifierat nuläge och resonerar kring möjligheter och utmaningar. Hur får potentialen med ny mobilitet en chans inom befintliga mål och beslutsfattande processer? Och hur kan publika och privata sektorer samarbeta för att skapa innovationer i riktningar som gynnar både samhället och industrin? Med ”New Mobility Now” vill WSP bidra till bra beslut och bästa möjliga resultat för framtida städer, förorter och landsbygdscentra, och de vägar som binder dessa samma, säger Dirk van Amelsfort, konsult, WSP Sverige AB.

Följande fem teman presenteras i New Mobility Now:

  • Automated driving
  • Shared use
  • Connected vehicles, transport systems and networks
  • Electric vehicles
  • Business Models

 

 
Ladda ner rapporten