WSP i Örebro drivs nu delvis med egen sol

I somras installerade och driftsatte WSP en solcellsanläggning på sitt kontor i Örebro. Anläggningen har en installerad toppeffekt på 40 kW som nu försörjer 80 av kontorets 120 platser med egenproducerad solel. Solcellsanläggningen beräknas producera 32 000 kWh el per år vilket är omkring 20 procent av kontorets årliga elförbrukning.

Solcellsmodulerna levererar inte bara miljövänlig el utan ger även solavskärmning för glasgården som har lett till att kylbehovet minskat kraftigt. Modulerna som används är semitransparenta, vilket tillåter dagsljus till rummet.

- WSP ligger långt fram inom miljöområdet och driver utvecklingen framåt inom många områden, bland annat inom förnybar, småskalig elproduktion i städer. Att montera solcellsmoduler för produktion av egen solel känns därför som ett naturligt steg, säger Peter Nefe, energikonsulten på WSP som arbetar på kontoret i Örebro.

Förprojekteringen av solelanläggningen gjordes av WSPs solcellsexperter Mikaela Tarnawski och Charlotta Winkler. WSP har i projektet samverkat med Klövern som är fastighetsägare och som också äger solelanläggningen. Intäkterna som solelproduktionen medför tillfaller WSP. Denna typ av avtal kan också användas för andra miljöåtgärder i fastigheter där hyresgäst och fastighetsägare har gemensamma intressen.
Nästa steg på Örebrokontoret är att sätta upp en display för att synliggöra solelproduktionen för medarbetare, besökare och kunder.