WSP växer i Öresundsregionen

WSP Sverige planerar att växa snabbt i Öresundsregionen. Bolagets målsättning är att anställa ytterligare 150 personer i regionen fram till årsskiftet 2018/19, varav omkring 100 i Malmö, 20 i Helsingborg och 25 i Köpenhamn. Även kontoren i Lund och Kristianstad förbereder för fler medarbetare. Det är främst samhällsvetare, stadsplanerare, landskapsarkitekter samt byggingenjörer som ska anställas.
– Det är helt rätt tid att växa i Öresundsregionen. Vi bedömer att konjunkturuppgången, inte minst inom samhällsbyggnadssektorn, kan bli mer utdragen här än på andra delar av den nordiska marknaden. Dansk ekonomi har fortfarande en bra bit kvar till högkonjunktur och på den skånska sidan ser vi att bygginvesteringarna har stor potential att öka ytterligare, säger Magnus Meyer, VD WSP Sverige.

Även på lång sikt ser WSP en stark marknad kring Sundet. En rad stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt planeras, befolkningen förväntas växa snabbt och det finns en stor outnyttjad potential i den skånska ekonomin.

– Det är mycket spännande på gång. Vi är redan involverade i till exempel ESS i Lund och Metroutbyggnaden i Köpenhamn och det väntar en hel rad intressanta projekt om hörnet, däribland en motorvägsprojektet Hanetunnelen i Köpenhamn, stora stadsutvecklingsprojekt i Malmö, Lund och Helsingborg samt investering i nya spår mellan Lund och Hässleholm. Vi ser enorma möjligheter i Öresundsregionen över tid. Om man släpper Stockholmsfokuset och breddar perspektivet så ser man fyra miljoner invånare. Det är ju 25 procent av den svenska och danska marknaden, säger Magnus Meyer.