WSP fortsätter att klättra i flertalet rankingar av attraktiva arbetsgivare. I Academic Works ranking ligger WSP först i branschen och i Universums KarriärBarometern, som offentliggjordes idag, klättrar WSP in på tio-i-topp-listan - både för civilingenjörer och för högskoleingenjörer.

– WSP har ett starkt arbetsgivarevarumärke i branschen och vi har framför allt ett mycket gott rykte bland de som känner oss. Det vi ser nu är att kännedomen om WSPs fördelar sprids till allt fler. Och allt fler väljer dessutom att börja jobba hos oss. Över 800 personer har sökt sig till WSP, bara i år. Vi står på en stabil och trygg grund, men vi har också gjort flertalet satsningar för att bygga vidare på vår interna stolthet och att stärka bilden av oss externt. Bland annat har vi drivit igenom ett omfattande varumärkesarbete under året, något som nu ger resultat, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

WSPs arbetsgivarvarumärke bland ingenjörer har stärkts succesivt och stadigt de senast åren, i KarriärBarometern klättrar WSP nu uppåt för tredje året i rad, vilket innebär att kännedomen ökar. Men än mer intressant är förflyttningen i Academic Works mätning Young Professionals Attraction Index (YPAI) där WSP nu gått om alla konkurrenter och tar förstaplatsen. YPAI är ett index som bygger på frågor om arbetsgivares anseende och upplevda rykte snarare än kännedom.

– Vi har arbetat strategiskt och medvetet med att attrahera de rätta talangerna samtidigt som vi skapar tydligare karriärvägar för de som jobbar hos oss. Flera av de initiativ som startats är nu inne på sin tredje omgång, så som till exempel 100H, vår casetävling för studenter, Internationella introduktionsprogrammet som riktar sig till nyexade och Nordic Taskforce, vårt talangnätverk. Det känns naturligtvis kul att det hårda arbete som mina medarbetare och chefer i organisationen lagt ner också börjar synas utåt, säger Maria.

Om mätningarna

Karriärbarometern är en årlig attitydmätning bland unga och verksamma ingenjörer. I årets mätning klättrar WSP från plats 11 till plats 10 i målgruppen civilingenjörer och från plats 13 en åttondeplacering när högskoleingenjörer rankar sin drömarbetsgivare. De svarande har arbetat mellan 1 - 8 år inom sitt kompetensområde och är under 40 år.  Totalt har över 26 000 respondenter i över 30 branscher svarat på enkäten.

Young Professional Attraction Index är en undersökning som görs av Academic Work i samarbete med Kantar Sifo. Här har över 11 000 personer svarat, varav 2000 teknikstuderande/konsulter. De svarande studerar eller har max fem års arbetslivserfarenhet. Av teknikstuderande/konsulter rankas WSP på plats ett. I den totala rankingen (dvs inte bara teknikstuderande/konsulter) hamnar WSP på plats 13, vilket är ett rejält kliv upp jämfört med förra året då man låg på plats 24.