Avdelningen Broteknik på WSP i Stockholm har trots få kvinnor i branschen lyckats med målet att vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Målmedvetet arbete och en förmåga att tänka utanför boxen ligger bakom framgångarna.

img-broteknik-stockholm-nominerad-jamstalldhet

Johan Lindersson (tvåa från vänster, nedersta raden) tillsammans med medarbetarna på avdelningen Broteknik, WSP i Stockholm.