Ellen Brandt och Ellen Petersson från Chalmers tekniska högskola tar hem vinsten i WSPs årliga studenttävling 100H. Uppdraget gick ut på att ta fram en lösning för minskad klimatpåverkan vid transporter. Med hjälp av det nobelprisade konceptet ”nudging” ska vinnarduons idé förändra människors beteendemönster. 

Vinnarna av 100H tillsammans med WSPs operativa chef

Mickey Johansson, operativ chef på WSP,  tillsammans med vinnarna Ellen Brandt och Ellen Petersson från Chalmers tekniska högskola.


Det vinnande bidraget föreslår ett kreativt verktyg som företag kan använda för att stimulera sina medarbetare att ändra sitt beteende, och välja andra lösningar än att ta bilen till och i arbetet. Bidraget använder sig av fyra olika nudginginstrument för att knuffa arbetstagare och därmed hela företag i rätt riktning. Bidraget ger en tydlig presentation av förslaget, vilka globala hållbarhetsmål som det bidrar till och den samhällsekonomiska nyttan. Vi bedömer att genomförbarheten är hög och känner oss sugna på att testa verktyget på WSP.
Juryns motivering