Det pekar alltjämt uppåt för omsättningen i Sveriges stadskärnor. Både service och handel ökar liksom antalet arbetstillfällen. Särskilt gynnsam har utvecklingen varit i små och medelstora städer, och det är fler orter som visar på en positiv utveckling än en negativ. Det framgår av rapporten Cityklimatet som WSP gjort på uppdrag av Fastighetsägarna för perioden 2016–2017.

Medarbetare på café

Människor går ner på stan för att ta en fika och umgås.

I takt med att svenskar handlar mer och efterfrågar fler servicetjänster öppnar alltfler butiker, caféer och restauranger och annan serviceverksamhet i stadskärnorna runt om i landet. Det är framförallt inom café och restaurangnäringen som tillväxten har skett. Omkring 70 procent av de senaste fem årens tillväxt i stadskärnorna kommer från dagligvaruhandeln samt caféer och restauranger. Vi konsumerar helt enkelt mer mat utanför det egna hemmet. Denna utveckling har också lett till att det mellan 2012 och 2017 skapats ca 1400 nya arbetstillfällen. 

- Det är en långsam strukturomvandling av stadskärnan som vi bevittnar. Människor går ner på stan för att ta en fika, umgås, prova tröjan och se färgvalen på soffan som man har hittat på nätet. Nu är vi mer ute efter inspiration och upplevelser när vi går på stan, än att uträtta ett specifikt ärende, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd. 

Däremot går det sämre för sällanköpsvaruhandeln i stadskärnan, vars tillväxt i allt högre grad finns inom e-handeln. E-handeln växer med 15–16 procent per år och 66 procent av svenskarna handlar på nätet varje månad. Främst handlar man sällanköpsvaror som elektronik, kläder, skor och böcker, men tillväxten är störst inom leksaker, möbler och byggvaror. Även dagligvaruhandeln på nätet har under de senaste åren vuxit starkt. Trenden pekar också mot att gränsen mellan e-handeln och den fysiska butiken alltmer suddas ut, och olika försäljningskanaler stödjer varandra. E-handelsbolag öppnar fysiska butiker, och upplevelsen i den traditionella butikshandeln fortsätter på nätet.  

- Vi har sedan många år tillbaka sett en utveckling där sällanköpshandeln är under press, medan dagligvaruhandeln, restaurang, hotell och övrig service tar marknadsandelar. Caféer och restauranger blir både fler och omsätter mer än tidigare. Detta är en utveckling som bidrar till att urbanisera och förtäta våra stadskärnor samtidigt som staden som mötesplats förstärks, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Advisory. 

En levande och attraktiv stadskärna med folkliv, service, handel och arbetstillfällen signalerar tillväxt och en gynnsam fastighetsmarknad. Här har fastighetsägare en tydlig roll att ta för att driva utvecklingen åt rätt håll.

- En fastighetsägare som verkar för att stärka stadskärnan som upplevelsebaserad mötesplats där bekvämlighet och njutning ges ett stort utrymme ser också till att öka värdet på sin fastighet. Till exempel kan det innebära att utveckla stråken i stadskärnan och att tillhandahålla flexibla lokaler för pop-up butiker, säger Anna Wiking.  

De 10 stadskärnor med starkast omsättningsutveckling 2016/2017

  1. Falköping 6,0%
  2. Sundsvall 5,4%
  3. Värnamo 4,5%
  4. Simrishamn 4,5%
  5. Borlänge 4,3%
  6. Eslöv 4,1%
  7. Gislaved 3,9%
  8. Piteå 3,8%
  9. Kalmar 3,6%
  10. Södertälje 3,6%

Riksgenomsnittet för handelns utveckling var under året 2,4%.

Om Cityklimatet: Rapporten tas fram av WSP på uppdrag av Fastighetsägarna. Dern visar hur detaljhandeln och annan service utvecklas i våra stadskärnor över tid. I rapporten mäts sedan 2012 omsättning, marknadsdelar, verksamheter och antal arbetstillfällen i ca 60 svenska stadskärnor. 

Kontakt

010-722 86 79
070-497 12 04
fredrik.bergstrom@wsp.com

Fredrik's Insikter

Läs mina insikter