WSP placerar sig på plats 17 respektive 14 (20 respektive 17 föregående år) när studerande civilingenjörer och högskoleingenjörer rankar sin framtida drömarbetsgivare. Detta är en förbättring med tre placeringar på båda listorna. 


FB_2018_civilingenjor_preview
FB_2018_hogskoleingenjor_preview