WSP placerar sig på plats 17 respektive 14 (20 respektive 17 föregående år) när studerande civilingenjörer och högskoleingenjörer rankar sin framtida drömarbetsgivare. Detta är en förbättring med tre placeringar på båda listorna. 

22 046 studenter från 33 universitet och högskolor har tyckt till om jobb och karriär i FöretagsBarometern, som i år genomförts för 30onde året i rad. WSP klättrar återigen i mätningen, både bland högskoleingenjörer från plats 17 till plats 14 samt bland civilingenjörer från plats 20 till plats 17. 

– Vi befinner oss i en enorm tillväxt just nu, vi har rekryterat cirka 1000 nya medarbetare per år de senaste åren och kommer växa ytterligare kommande år. Vi har en stark och unik företagskultur som lockar många. Dessutom ser vi att vi har lyckats när det gäller att nå våra mål för andelen kvinnor totalt och bland chefer. Det tror jag också är en bidragande orsak till våra framgångar. Vi tror på styrkan i våra olikheter och det kommer vara nyckeln till vår fortsatta tillväxt, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.


FB_2018_civilingenjor_preview
FB_2018_hogskoleingenjor_preview