Som arbetsgivare i en mansdominerad bransch har WSP fokus på att öka andelen kvinnor generellt i företaget och fler kvinnor bland cheferna. En likabehandlingsplan startade för drygt tre år sedan och har bland annat ökat andelen kvinnliga chefer med 10 procentenheter.

År 2014 var andelen kvinnor på WSP 33 procent och bland cheferna 17 procent. I Likabehandlingsplanen sattes mål på 36 procent kvinnor totalt och 25 procent bland cheferna. Idag är andelen kvinnor totalt 37 procent och bland cheferna är 27 procent kvinnor. 

- Det känns fantastiskt kul att vårt systematiska och långsiktiga arbete burit frukt. Det här är ingen ”quick fix” utan det kräver ett stort engagemang och förståelse i hela organisationen. WSP har en unik företagskultur med starka värderingar och genuint engagemang. Det bådar gott för det fortsatta arbetet framåt, säger Maria Lindfelt, HR- och Kommunikationsdirektör på WSP.

Chefsutbildning, tydliga signaler i interna policyer och att ha som mål att alltid ha minst en kvinnlig kandidat vid rekryteringar i de grupper där andelen kvinnor är lägre än män, är några av de åtgärder som har bidragit till förändringen.

För ytterligare information

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09.
E-post: maria.lindfelt@wsp.com