Framtidens broar kan vara både billigare och klimatneutrala i framtiden. Det menar Stefan Uppenberg och Daniel Ekström från WSP. Med biobetong kan bron växa av sig själv och med rätt konstruktion kan den användas till fler saker än bara själva förbindelsen.

I våras utlyste Naturvårdsverket en tävling som gick ut på att skapa idéer för hur Öresundsbron skulle kunna byggas utan utsläpp av växthusgaser. Stefan Uppenberg och Daniel Ekström från WSP deltog i varsitt lag som båda vann varsin kategori. Det ena förslaget är en konstruktion som liknar bikakor där solpaneler och små vindturbiner installeras i hålrummen. Den andra idén bygger på biobetong där bron alltså ”odlas” och växer fram av sig själv. Det görs genom en elektrolytisk process där kalk som finns i sedimentet och löst i vattnet binds till grundstrukturen.

– Det har varit riktigt häftigt att få vara med på den här resan, säger Stefan Uppenberg. När vi samarbetar med fler aktörer och vi tillåts tänka långsiktigt uppstår spännande idéer och möjligheter. 

Stefan och Daniel menar att idéerna är fullt realistiska.

– Det finns redan liknande konstruktioner som vår bikake-idé, om än i mindre format. Det finns en del utmaningar men inom tidsspannet som vi räknat på, 2045, ska detta vara fullt möjligt, menar Daniel. 

Inte heller behöver dessa broar kosta mer pengar än idag. 

– Vi stora möjligheter att sänka kostnader, dels genom att bron i sig genererar energi och dels när vi använder konstruktionerna till fler saker än bara själva förbindelsen. Med rätt aktörer och långsiktig planering kan vi se till att samtidigt bygga havsodlingar av alger, bostäder, möjlighet till rekreation och mycket mer. 

Det unika med tävlingen har varit att deltagare från en rad olika aktörer tillsammans tilläts generera idéer och hitta gemensam kompetens. Förutom WSP deltog även Swerock, NCC, Sweco, SBI, Skanska, Peab, Tyréns med flera. Läs mer om tävlingen och resultatet här. www.naturvardsverket.se/innovationstavling

img-Framtidens bro

 Två lag med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut har under ett år arbetat med frågan: Hur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser? 

Fotograf: Istvan Borbas, Naturvårdsverket