Miljöproblem, inklusive klimatförändringar, driver fram vattenrelaterade kriser runt om i världen. Översvämningar, torka och förorenade vattenresurser kan alla orsakas och försämras av att vegetation, mark, floder och sjöar förändras eller tas bort.

Sjö

Foto: Sofie Stensson.


I en webbapplikation ges överblick över mål, åtgärder och vattenförekomsternas status