Han är spindeln i WSPs hållbarhetsnätverk

WSPs hållbarhetsnätverk lockar över 980 medlemmar och har blivit ett viktigt forum för kunskapsutbyte och kontakter inom bolaget. Claës af Burén är konsult inom energiproduktion och -distribution och den som håller ihop nätverket.

Claës af Burén är ekonom och ingenjör med ett grundmurat intresse för energi och hållbarhet. Att vara med och skapa framtidens klimatneutrala energisystem är vad Claës brinner för. 

– Hållbarhetsengagemanget har följt mig sedan uppväxten på landsbygden utanför Västerås, där jag fortfarande bor. När man lever nära naturen och uppskattar den blir det något självklart, säger Claës. 

Därför var det också naturligt för Claës att engagera sig i det hållbarhetsnätverk som medarbetare alltsedan 2013 driver internt på WSP i Sverige. Hållbarhetsnätverket bygger på det stora gräsrotsengagemang som finns bland medarbetarna på WSP. Bland exempel på teman finns den cirkulära ekonomin, hållbart byggande, social hållbarhet och jämställdhet. 

– En verklig styrka i WSP är att vi genom olika initiativ klarar av att fokusera på flera aspekter av hållbarhet, menar Claës.

Nätverket har dessutom gett ringar på vattnet i koncernen, nu har även WSP i Storbritannien ett liknande koncept där även svenska medarbetare kan delta. 

Oavsett om ett projekt till exempel handlar om att bygga en bro, modernisera energisystem eller utveckla en ny stadsdel, kan en projektgrupp som presenterar det vid en nätverksträff få input från medarbetare spridda över hela landet och från alla discipliner och affärsområden. Det ger nya perspektiv och öppnar för att hitta lösningar tillsammans. 

–Via nätverkande går det att dra lärdomar av vad andra redan har gjort och hitta de rätta referenserna, ibland från helt andra discipliner än den egna. Mycket av tekniken för att bygga en hållbar framtid finns faktiskt redan, men det gäller att kunna visa upp lösningar som fungerar i praktiken, avslutar Claës. 

WSP Sveriges hållbarhetsarbeteSustainability Report 2017