Klokare beslut genom scenarioplanering

Med WSPs verktygslåda för scenarioplanering kan du som arbetar inom transportområdet få insikter och stöd i att utveckla robusta strategier som håller för framtiden. 

00:00 - 00:00

  

Trender som automatisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar förändrar i allt snabbare takt världen vi lever i och kräver att vi tänker i nya banor när vi planerar våra transportsystem.

Vårt internationella nätverk av framtidsorienterade experter har tagit fram ett verktyg och processer för scenarioplanering. Det handlar om att undersöka trender och ta fram en uppsättning framtidsscenarier som kan vägleda dig i val av inriktning och strategier. Verktyget kan användas vid mobilitetsutmaningar, transport- och stadsplanering samt affärsplanering och hållbarhetsarbete. Insikterna bidrar till ökad kunskap och bättre förståelse i samarbete med samhällen, städer och regioner runt om i världen.

Titta närmare på vår verktygslåda och se hur WSP kan bidra till en framtidssäkrad strategi och kloka beslut.

För mer information kontakta Björn Öhman, bjorn.ohman@wsp.com, 010-722 72 97.

New mobility och WSP Scenario Planning ToolboxVåra tjänster inom Transport och Infrastruktur