Tillsammans med ett antal aktörer i bygg- och anläggningssektorn har WSP tagit fram en färdplan för hur branschen kan bidra till ett klimatneutralt Sverige. Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP, är en av dem som arbetat med färdplanen och hon ser en viktig roll för konsulter att bidra tidigt i byggprocessen.

Mycket kan göras redan idag samtidigt som det behövs innovationer och ny teknik för att nå hela vägen till klimatneutralitet.
Maria Brogren Hållbarhetschef
se-bnr-Maria-Brogren