Sedan 2014 har WSP ett omvänt mentorsprogram kring hållbarhet. Inom ramen för detta program paras seniora adepter som vill lära sig mer om hållbarhet ihop med hållbarhetsexperter, ofta yngre, som i sin tur vill lära sig mer om affärer och försäljning. Varje år skapas sju till åtta sådana par som vart och ett får driva ett projekt utifrån den seniora ”adeptens” frågeställningar kring hållbarhet. 

Andrea Utas och Arnold Stifors

WSPs expert inom social hållbarhet Andrea Utas är hållbarhetsmentor till Arnold Stifors, försäljningsdirektör.

– Programmet är en central del av WSP Sveriges hållbarhetsarbete. Det bidrar till ökad kompetens och intern kunskapsspridning inom hållbarhet, och därigenom till att vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre råd och lösningar. På så vis bidrar det även till ökad hållbarhet i såväl kundernas verksamhet som samhället i stort, säger Maria Brogren, chef Hållbarhet och innovation på WSP Sverige.

Under 2018 deltog bland andra försäljningsdirektör Arnold Stifors i programmet. Hans hållbarhetsmentor blev Andrea Utas, expert inom social hållbarhet på WSP Advisorys avdelning för samhällsutveckling. 

– Man slutar aldrig att lära sig. När det gäller nya trender, ny teknik och forskning är man ju inte nödvändigtvis bäst för att man är äldre och mer erfaren, förklarar Arnold Stifors.

– Jag gillar att det inte finns någon strikt hierarki här på WSP. Har du innovativa idéer är de välkomna vem du än är. Det återspeglas i det här programmet, säger Andrea Utas. 

Mentorparets gemensamma projekt utmynnade i en modell för hur man kan arbeta för att identifiera de ekonomiska mervärden som hållbarhetsinsatser kan skapa i kundernas projekt. 

– Det jag lärt mig genom mentorprogrammet är att det här egentligen inte är så svårt. Vi ska bara baka in hållbarhet systematiskt och börja jobba aktivt med det i tidiga skeden, avslutar Arnold Stifors.