Utomhusbibliotek, wifi-torg, väggmålningar av internationella konstnärer, maker spaces, hopphage vid busshållplatser, bytesekonomi och koppla samman centrum och periferin. Det var några av alla idéer som bubblade när WSP i Karlstad samlade företagare, politiker och lokala aktörer för att diskutera utvecklingen av våra tätorter. 

img-Karlstad-WSP-Arena

Ett levande centrum är en plats där vi möts. När handel och butiker försvinner kommer nya funktioner in i stadskärnorna. Det blir mer och mer upplevelser och attraktioner; så som samordnande event, ljusshower, caféer och restauranger med koncept eller gym som lockar. Ett centrum blir folkets flexibla vardagsrum som kan möbleras om för större event och användas till vardags för att sitta och vila på en bänk. 

Det var andra året som WSP i Karlstad bjöd in till CO+LAB Värmland, förra årets var fokus på attraktiv landsbygd och i år riktades blickarna mot levande värmländska tätorter. 

Per Nilsson fastighetschef Sverige Olav Thon Property AB var en av talarna som vittnade om att handeln är i snabb förändring. ”Vi byter inte ut en klädaffär mot en klädaffär längre, vi byter ut dem mot det här…”, sa Per och visade en bild på upplevelseattraktioner. Han menade att potentialen är stor i upplevelsesektorn så som lekland, gokart, skateparker och i restauranger och caféer med koncept.

Nina Nilsson, entreprenör och gymnasielärare, delade sin syn på hur vi kan göra våra städer snälla på riktigt. Hon vill se fler fritidspedagoger i centrum för att vara där barn och ungdomar är. Hon vill också se att vi tillsammans skapar centrum, genom till exempel fler allmänna öppna scener, lagliga graffittiväggar, tysta ”rum”, utomhusbibliotek och colour by numbers. När hon frågat sina gymnasieelever i Åmål önskar de fler sittplatser att sitta och spana ifrån. 

Att gå samman och samfinansiera i BIDs så kallade Business Improvement Districts kan vara ett effektivt sätt för mindre kommuner och centrum att få muskler att genomföra fysiska förändringar. Torsby var en av de första att använda konceptet i Sverige. Goda exempel som bidragit till mer liv i centrum har bland annat varit lilla (wifi) torget, ett tidigare dött torg som växt till liv med sittplatser och gratis wifi. 

I Kristinehamn har man använt illustratörer för att skapa nya idéer av hur befintliga miljöer skulle kunna utformas, och nu är man i startgroparna att skapa en ny stadspark i centrum. Ett annat projekt som samlat flera tätorter i Värmland är Artscape - stora väggmålningar av internationella konstnärer. 

Dagen avslutades med att deltagarna fick bidra med tankar och idéer. Några av dem var fler sittplatser, och upplevelser, Maker-spaces, badplatser, bygga in liv och rörelse i staden med till exempel gungor eller hopphage vid busshållplatser, flexibel tillgängligheten, gemensam målbild och fler mötesplatser för entreprenörer, uppmuntra nya upplevelseföretag, tjänsteföretag och nya affärsidéer, ta vara på platsens historia, möjlighet att låta centrum och periferin runt staden mötas och kopplas samman. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i alla led. Ge plats åt hållbar handel, cirkulär- och bytesekonomi, lyft fram lokala föreningar och ideella krafter och våga testa.