Utomhusbibliotek, wifi-torg, väggmålningar av internationella konstnärer, maker spaces, hopphage vid busshållplatser, bytesekonomi och koppla samman centrum och periferin. Det var några av alla idéer som bubblade när WSP i Karlstad samlade företagare, politiker och lokala aktörer för att diskutera utvecklingen av våra tätorter. 

img-Karlstad-WSP-Arena