Under åtta månader har ett expertteam från WSP i Sverige och Kanada lett en utredning om effekten av att införa trängselavgifter i mångmiljonstaden Vancouver. Erfarenheter av svensk trängselskatt har haft stort inflytande i arbetet. Uppdragsgivare är kanadensiska Mobility Pricing Independent Commission som den 24 maj offentliggjorde sina slutsatser. 

- Det finns idag ingen stad i Nordamerika som har infört trängselavgifter. Därför var vår praktiska erfarenhet av trängselskatter i Sverige en mycket viktig del i utredningsarbetet, säger Dirk van Amelsfort, konsult transportsystem på WSP Sverige.

 

Mobility Pricing Independent Commission fick förra året uppdraget att utreda möjligheterna att minska trafikköer och samtidigt hitta nya sätt att finansiera och utveckla transportsystemet med hjälp av trängselavgifter. Kommissionen anlitade WSP som utredningsledare. Den 24 maj offentliggjorde kommissionen sina slutsatser i en rapport som visar att trängselavgifter bland annat skulle kunna leda till både minskade trafikköer och mer pålitliga restider samt ge nya intäkter till utveckling av Vancouvers transportsystem.

Läs den fullständiga rapporten här

  

För ytterligare information 

Karin Brundell-Freij, expert transportforskning, WSP Advisory
Tel: 010-722 62 21/ 070-631 07 90
E-post: karin.brundell-freij@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09
E-post:
maria.lindfelt@wsp.com