Topprekrytering på WSP – Jeanette Reuterskiöld ny chef för Management

Jeanette Reuterskiöld blir ny affärsområdeschef för WSP Management. Jeanette får en nyckelroll i att utveckla affärsområdet för projekt- och programledning av stora och komplexa uppdrag. Jeanette kommer närmast från en tjänst som VD på Arcona, innan det var hon VD för Hifab.

Jeanette har lång erfarenhet av rollen som VD men också som entreprenör och konsult. Den samlade erfarenheten tar hon nu med som ansvarig för att tillsammans med sitt team leda WSP Managements tillväxt. Jeanette är även ledamot i Semcons styrelse samt styrelseordförande i Sweden Green Building Council. 

– Det gläder mig särskilt att mitt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor även är en del av WSPs grundfundament och som genuint genomsyrar verksamheten. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att tillsammans med alla olika delar inom WSP optimera vårt samarbete både lokalt och internationellt för att på bästa sätt leverera komplexa projekt. Jag är stolt över att nu få kliva på och få vara en del av WSPs framgångsresa, säger Jeanette Reuterskiöld. 

Idag pågår en utveckling internationellt mot att konsulter tar allt mer ansvar i omfattande projekt, något som redan ingår i WSPs globala verksamhet. Mycket pekar på att även den svenska marknaden kommer utvecklas mot att konsulter ansvarar för programledning med programkontor och stödfunktioner för stora komplexa projekt. WSP Management, som idag har 450 medarbetare, ska fortsätta växa för att möta marknadens ökande behov.  

– Vi är mycket glada att Jeanette tackat ja. Hon har ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på människan, något vi värdesätter högt på WSP. Hon har det som krävs för att ytterligare stärka WSPs erbjudande inom projekt- och programledning. Jeanette kommer att ha en nyckelroll i utvecklingen av WSP på en marknad i förändring där vi tar allt större ansvar hos våra uppdragsgivare och där projekten blir allt större och mer komplexa, säger Mickey Johansson, Operativ chef WSP Sverige.   

Jeanette Reuterskiöld tillträder sin tjänst som affärsområdeschef för WSP Management den 1 oktober 2018.

 

För ytterligare information

Mickey Johansson, Operativ chef, WSP Sverige AB
Tel: 010-
722 70 50. E-post: mickey.johansson@wsp.com

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-067 84 09. E-post:
maria.lindfelt@wsp.com