Tre milstolpar för ökad social hållbarhet

Barnkonventionen blir svensk lag, nytt mål för folkhälsopolitiken godkänns och beslut om handlingsplan för Agenda 2030. Denna vecka har varit händelserik för den som intresserar sig för social hållbarhet. Andrea Utas, hållbarhetsrådgivare på WSP, förklarar hur dessa beslut påverkar framtidens samhällsutveckling.