WSP Norge AS har övertagit alla aktier i UnionConsult Gruppen AS.

Knut Jonny Johansen og Jan Løkke.